• RE_01 – apríl 2019 – doba investície 2 roky – splatnosť apríl 2021 – výnos 10% ročne – celkový výnos 21% – Zerobond – celková výška investície 2.980.000,-Eur


Emisné podmienky

  • RE_02 – december 2019 – doba investície 10 rokov – splatnosť december 2029 – výnos 5% ročne – celkový výnos 62,9% – Zerobond – celková výška investície 14.900.000,-Eur
  • RE_03 – október 2021 – doba investície 3 roky – splatnosť október 2023 – výnos 7% ročne – celkový výnos 22,5% – Zerobond – celková výška investície 7.450.000,-Eur

Na stránke Centrálneho depozitára cenných papierov si môžete prezrieť emisné podmienky tej ktorej emisie.

Neváhajte nás kontaktovať: