Po vyše pätnástich rokoch profesionálneho pôsobenia členov tímu na rôznych riadiacich pozíciách  a rôznych oblastiach projektového manažmentu v oblasti developmentu, investícií a výstavby sme sa rozhodli ponúknuť na trhu našu víziu. Vytvorili sme model spoločnej tvorby projektov a tým sme umožnili Vám malým investorom podieľať sa na veľkých developerských projektoch a teda podieľať sa aj na zisku z týchto projektov.

Legislatívne sme sa rozhodli pre najbezpečnejšiu možnosť pre investorov, ktorou je emitovanie dlhopisov.  Ponúkame Vám možnosť podieľať sa na zisku z väčších developerských projektov zameraných na bytovú výstavbu. Je to z hľadiska investície najbezpečnejšia a časovo najkratšia možná forma.

Tento podnikateľský model prenáša riziko na nás profesionálov a Vám investorom poskytuje maximálnu bezpečnosť a adresnosť investície za vopred známych podmienok.  Spájame možnosti s príležitosťami a tie touto cestou ponúkame bežným malým sporiteľom / investorom. Spoločensky zodpovedné podnikanie poskytuje priestor na spravodlivé rozloženie výnosov a prináša nové a lepšie možnosti pre komunitu.

Neváhajte nás kontaktovať: